Liên hệ

Số chính:
(323) 563-4800 | Trang mạng: toho-intl.com

Văn phòng Chủ tịch
Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew

(323) 563-4987
presidentofc@toho-intl.com

Văn phòng Tuyển sinh (Trường Cao đẳng Khoa học và Y tế và Mervyn M. Dymally School of Nursing)
(323) 563-4839
admissionsinfo@toho-intl.com

Văn phòng tuyển sinh (Trường Đại học Y)
(323) 563-4991
stuadm@toho-intl.com

Văn phòng quan hệ cựu sinh viên
Điện thoại: (323) 568 3339
Fax: (323) 357-3681
cdualumniassociation@toho-intl.com

Bấm vào đây để biết thông tin về các chương trình chúng tôi cung cấp.

Quản trị viên web: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ truy cập nội dung trang web của CDU, vui lòng liên hệ với Ali Roshan tại webmaster@toho-intl.com.

Danh mục CDU